خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو لوکاس کامپا، پاسور ماهر تیم ملی والیبال آلمان

لوکاس کامپا، عضو تیم ملی والیبال آلمان، به همراه تیم ملی آلمان به مدال برنز قهرمانی جهان رسید و یکی از ستاره‌های جام هجدهم شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس