خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئوی رونالدینیو - ده ضربه برتر

این بازیکن در کودکی به خاطروضعیت نه چندان مطلوب فیزیكی كه حاصل عدم تغذیه مناسب بود، مجبور بود برای همیشه دور محبوب خود یعنی فوتبال را خط بكشد اما اوضاع اینگونه باقی نماند. رونالدینیو از هدف خود دست نكشید و تلاش خود را روزافزون كرد. عاقبت شانس به وی روی آورد و امروز شما در این ویدیو می‌توانید شاهد ده ضربه برتر او در مسابقات جهانی باشید.

دیگر ویدیوهای این سرویس