خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو خودباوری در پینگ‌پنگ- بخش 2

فدراسوین جهانی تنیس روی میز در سال 1926 تأسیس شده و این ورزش را اداره می‌کند. تنیس روی میز از سال 1988 به بعد به گروه ورزش‌های المپیک اضافه شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس