خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو پاری سن ژرمن 3-1 کان

در هفته نوزدهم لوشامپیونه پاریسی‌های پر قدرت موفق شدند یک سه امتیاز دیگر را این بار مقابل کان از آن خود کنند. در این دیدار که در پارک دو پرنس به میزبانی پاری سن ژرمن صورت گرفت، شاگردان امری موفق شدند 3 گل را وارد دروازه حریف کنند. در آن سو، کان توانست تنها 1 گل را وارد دروازه میزبان کند. کاوانی (21)، ام باپه(56) و برچیچ (81) زننده 3 گل پاریسی‌ها بودند. تک گل کان را هم سانتینی در دقیقه 90 با ضربه پنالتی وارد دروازه کرد.

دیگر ویدیوهای این سرویس