خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو چتربازی فوق‌العاده

این قسمت با پرش مردی از روی یک صخره در منطقه‌ای زیبا شروع می‌شود و در ادامه نوع فیلمبرداری و کاری که او پیش از فرود انجام می‌دهد هیجان این قسمت را چند برابر می‌کند.

دیگر ویدیوهای این سرویس