خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو پاری سن ژرمن 2-1 آنژیه

در هفته سی و یکم از لوشامپیونه پاری سن ژرمن در استادیوم خانگی‌اش، پارک دو پرنس به استقبال آنژیه رفت و در پایان توانست این تیم را 2 بر 1 شکست دهد. دو گل پاریسی‌ها را کیلیان ام باپه در دقایق 12 و 25 وارد دروازه کرد و تک گل آنژیه هم ئر ئقیق 75 به وسیله کارل توکو آکامبی به ثمر رسید.

دیگر ویدیوهای این سرویس