خطا در بارگذاری ویدئو ...

مصاف نیشیکوری و فدرر در مرحله یک چهارم نهایی ویمبلدون 2019

نیشیکوری و فدرر در مرحله یک چهارم نهایی ویمبلدون 2019 به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار با نتیجه 3-1 به نفع فدرر به پایان رسید. در نهایت هم نیشیکوری موفق نشد به مرحله بعدی رقابت ها راه یابد.

دیگر ویدیوهای این سرویس