بسکتبال

قیمت: اشتراک ویژه
عضویت

آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته بسکتبال از جمله بسکتبال خیابانی، کار با توپ و تمامی تکنیک‌ها و حرکات بسکتبال