آموزش فوتبال 2

آموزش فوتبال 2

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

دنیل وبر در ابتدا دروازه بان بود و کارش را در 25 سالگی با مربیگری دروازه بانان شروع کرد. حدود 8 سال مربی یکی از تیم های برتر آلمان بود و اکنون نیز یکی از مربیان با تجربه و دلسوز فوتبال است. این سرویس مجموعه ای از آموزش های کاربردی او را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدیو تمرینات گل زنی غیر رایگان

ویدیو تمرینات گل زنی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرینهای تکنیکی غیر رایگان

ویدیو تمرینهای تکنیکی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو انواع بازی غیر رایگان

ویدیو انواع بازی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرینهای کاربردی غیر رایگان

ویدئو تمرینهای کاربردی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو اصول مربیگری غیر رایگان

ویدیو اصول مربیگری

قیمت : اشتراک ویژه