تمرینات مقدماتی در بسکتبال (1)

تمرینات مقدماتی در بسکتبال (1)

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

بسکتبال یکی از ورزش‌های گروهی هیجان‌انگیز و جالب است که طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد. در سرویس تمرینات سری مقدماتی بسکتبال علاوه بر آموزش دریبل‌ها، پاس‌ها و پرتاب‌های اصلی و فنون مقدماتی، روش‌ها و تمرینات متنوع و گسترده‌ای برای گرم کردن آموزش داده می‌شود. این سرویس برای آن دسته از علاقمندان بسکتبال که هنوز فرصت حرفه‌ای شدن در این ورزش را نداشته‌اند، بسیار مفید است.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو تمرین ضربه‌های ریز غیر رایگان

ویدئو تمرین ضربه‌های ریز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین دریبل درجا غیر رایگان

ویدئو تمرین دریبل درجا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرین دریبل عرضی غیر رایگان

ویدیو تمرین دریبل عرضی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین دریبل پشت کمر غیر رایگان

ویدئو تمرین دریبل پشت کمر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دریبل دور یک پا غیر رایگان

ویدیو دریبل دور یک پا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل 8 انگلیسی کوتاه غیر رایگان

ویدئو دریبل 8 انگلیسی کوتاه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرین مایکان غیر رایگان

ویدیو تمرین مایکان

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین مایکان معکوس غیر رایگان

ویدئو تمرین مایکان معکوس

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرینات پاس کردن غیر رایگان

ویدئو تمرینات پاس کردن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرین پرتاب فرم پایه غیر رایگان

ویدیو تمرین پرتاب فرم پایه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین دفاعی غیر رایگان

ویدئو تمرین دفاعی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرین آمادگی جسمانی غیر رایگان

ویدیو تمرین آمادگی جسمانی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین پرتاب آزاد غیر رایگان

ویدئو تمرین پرتاب آزاد

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین دریبل زیگزاگ غیر رایگان

ویدئو تمرین دریبل زیگزاگ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین حمله در بسکتبال غیر رایگان

ویدئو تمرین حمله در بسکتبال

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین دریبل پشت کمر غیر رایگان

ویدئو تمرین دریبل پشت کمر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرین پرتاب زیر حلقه غیر رایگان

ویدیو تمرین پرتاب زیر حلقه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرین 30 در بسکتبال غیر رایگان

ویدیو تمرین 30 در بسکتبال

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین تکنیک‌ دفاعی غیر رایگان

ویدئو تمرین تکنیک‌ دفاعی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو انجام تمرینات موکی غیر رایگان

ویدئو انجام تمرینات موکی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل بین پاها غیر رایگان

ویدئو دریبل بین پاها

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دریبل پشت کمر غیر رایگان

ویدیو دریبل پشت کمر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل داخل به خارج غیر رایگان

ویدئو دریبل داخل به خارج

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرین ریتم غیر رایگان

ویدیو تمرین ریتم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب دراپ شات غیر رایگان

ویدئو پرتاب دراپ شات

قیمت : اشتراک ویژه
تمرین پرتاب موشن جامپ شات غیر رایگان

تمرین پرتاب موشن جامپ شات

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین آمادگی جسمانی غیر رایگان

ویدئو تمرین آمادگی جسمانی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل عرضی بین پا غیر رایگان

ویدئو دریبل عرضی بین پا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل پشت کمر غیر رایگان

ویدئو دریبل پشت کمر

قیمت : اشتراک ویژه