مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه- منطقه اروپا

مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه- منطقه اروپا

رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه اروپا در هفت گروه 6 تیمی و دو گروه 5 تیمی خواهد بود. تاکنون حضور روسیه از این قاره به دلیل میزبانی قطعی شده است. تیمهای صدرنشین هر گروه به طور مستقیم راهی جام جهانی خواهند شد و 8 تیم برتر دوم نیز به صورت رفت و برگشت 4 بازی برگزار می‌کنند تا 12 سهمیه اروپا غیر از روسیه مشخص شود. در این سرویس می‌توانید خلاصه‌ای از بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی 2018 در منطقه اروپا را دنبال کنید.

ویدیوهای این مجموعه

user profile image
0991****794
11/22/2018 5:55:20 PM

09915710794 $/^&:@/^؛ $#&$$^" $^& /

user profile image
0991****794
11/22/2018 5:55:19 PM

09915710794 $/^&:@/^؛ $#&$$^" $^& /

user profile image
0991****794
11/22/2018 5:55:19 PM

09915710794 $/^&:@/^؛ $#&$$^" $^& /

user profile image
0991****794
11/22/2018 5:55:18 PM

09915710794 $/^&:@/^؛ $#&$$^" $^& /

user profile image
0991****794
11/22/2018 5:55:16 PM

09915710794 $/^&:@/^؛ $#&$$^" $^& /

user profile image
0991****794
11/22/2018 5:55:10 PM

09915710794 $/^&:@/^؛ $#&$$^" $^& /