آموزش مقدماتی بوکس

آموزش مقدماتی بوکس

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

یکی از ورزش های پرطرفدار و بسیار هیجان انگیز، ورزش بوکس است. این ورزش همچنین از قدیمی ترین رشته های ورزشی محسوب می شود. در این سرویس شما با اصول اولیه ورزش بوکس آشنا خواهید شد. ویدئوهای این سرویس پیش نیاز شما برای فراگیری این ورزش جذاب خواهد بود.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو بازی پای سرعتی غیر رایگان

ویدئو بازی پای سرعتی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو نحوه درست ایستادن غیر رایگان

ویدئو نحوه درست ایستادن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آموزش گام مربعی غیر رایگان

ویدئو آموزش گام مربعی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت به جهات غیر رایگان

ویدئو حرکت به جهات

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو ضربه هوک چپ غیر رایگان

ویدئو ضربه هوک چپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو ضربه آپرکات غیر رایگان

ویدئو ضربه آپرکات

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آپرکات چپ غیر رایگان

ویدئو آپرکات چپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو باندپیچی دست - روش اول غیر رایگان

ویدئو باندپیچی دست - روش اول

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو باندپیچی دست - روش دوم غیر رایگان

ویدئو باندپیچی دست - روش دوم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پوشیدن دستکش غیر رایگان

ویدئو پوشیدن دستکش

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو ساخت حرکات ترکیبی غیر رایگان

ویدئو ساخت حرکات ترکیبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو ضربه یک-دو غیر رایگان

ویدئو ضربه یک-دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو ضربه یک-دو-سه-چهار غیر رایگان

ویدئو ضربه یک-دو-سه-چهار

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آموزش مبتدی سایه‌زنی غیر رایگان

ویدئو آموزش مبتدی سایه‌زنی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو جابه‌جایی در بوکس غیر رایگان

ویدئو جابه‌جایی در بوکس

قیمت : اشتراک ویژه
مهار ضربه به بدن و ضد حمله غیر رایگان

مهار ضربه به بدن و ضد حمله

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تکنیک‌های دفاع غیر رایگان

ویدئو تکنیک‌های دفاع

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو یافتن زاویه‌ها غیر رایگان

ویدئو یافتن زاویه‌ها

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو برانداز کردن حریف غیر رایگان

ویدئو برانداز کردن حریف

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 4 نکته مهم در بوکس غیر رایگان

ویدئو 4 نکته مهم در بوکس

قیمت : اشتراک ویژه