آموزش حرکات بسکتبال

آموزش حرکات بسکتبال

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

بسکتبال ورزشی گروهی است که مهارت‌های فردی مانند شوت‌ کردن، دریبل‌ زدن و ریباند توپ به همراه کارهای تیمی مثل حمله و دفاع، شرط لازم برای موفقیت ورزشکاران در این رشته ورزشی می‌باشد. این سرویس مجموعه‌ای از ویدئوهایی را ارائه می‌کند که به آموزش تکنیک‌هایی برای بهبود این مهارت‌ها میپردازد. ویدئو اول این سرویس نیز همانند دیگر سرویس‌ها به طور رایگان قابل مشاهده است و میتواند شما را به خوبی با سبک آموزش مربی آن آشنا سازد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو دریبل از بین پاها غیر رایگان

ویدئو دریبل از بین پاها

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل تغییر سرعت غیر رایگان

ویدئو دریبل تغییر سرعت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دریبل کراس اور غیر رایگان

ویدیو دریبل کراس اور

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو گام به عقب غیر رایگان

ویدئو گام به عقب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب فید اوی غیر رایگان

ویدئو پرتاب فید اوی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت فینگر رول غیر رایگان

ویدئو حرکت فینگر رول

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل نیمه چرخشی غیر رایگان

ویدئو دریبل نیمه چرخشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل بلند غیر رایگان

ویدئو دریبل بلند

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پرتاب هوک غیر رایگان

ویدیو پرتاب هوک

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرش هوک غیر رایگان

ویدئو پرش هوک

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دریبل کوتاه غیر رایگان

ویدیو دریبل کوتاه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو فریب ژست پرتاب غیر رایگان

ویدیو فریب ژست پرتاب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو برگرداندن توپ غیر رایگان

ویدیو برگرداندن توپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل چرخشی غیر رایگان

ویدئو دریبل چرخشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پرتاب قطره‌ای غیر رایگان

ویدیو پرتاب قطره‌ای

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو ضربه انگشت غیر رایگان

ویدیو ضربه انگشت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب پرشی چرخشی غیر رایگان

ویدئو پرتاب پرشی چرخشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل چپ و راست غیر رایگان

ویدئو دریبل چپ و راست

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فریب پرش غیر رایگان

ویدئو فریب پرش

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو علیوپ غیر رایگان

ویدیو علیوپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو فرار و دریافت غیر رایگان

ویدیو فرار و دریافت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دریبل سرعتی غیر رایگان

ویدیو دریبل سرعتی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آبشار یک دستی غیر رایگان

ویدئو آبشار یک دستی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آبشار دو دستی غیر رایگان

ویدئو آبشار دو دستی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پرتاب‌های بلند غیر رایگان

ویدیو پرتاب‌های بلند

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پاس بیسبالی غیر رایگان

ویدیو پاس بیسبالی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پاس پشت کمر غیر رایگان

ویدئو پاس پشت کمر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پاس چشم بسته غیر رایگان

ویدیو پاس چشم بسته

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پاس زمینی غیر رایگان

ویدئو پاس زمینی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پاس سینه غیر رایگان

ویدیو پاس سینه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پاس دریبلی غیر رایگان

ویدئو پاس دریبلی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پاس پیک اند رول غیر رایگان

ویدئو پاس پیک اند رول

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پاس ضربه‌ای غیر رایگان

ویدئو پاس ضربه‌ای

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دور زدن حریف غیر رایگان

ویدیو دور زدن حریف

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پاس بالای سر غیر رایگان

ویدیو پاس بالای سر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو بازیکنان کوتاه قامت غیر رایگان

ویدئو بازیکنان کوتاه قامت

قیمت : اشتراک ویژه