اشارت سکوت

اشارت سکوت

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

اشارت سکوت که بر اساس کتابی با همین عنوان ساخته شده، داستان فتح ناموفق کوه آیگر توسط تونی کورتز و دوستانش است. جو سیمپسون کوهنورد و نویسنده کتابی با همین عنوان، زندگی حرفه‌ای خود را با این حادثه مقایسه می‌کند و از تاثیری که یک حادثه کوهنوردی بر زندگیش گذاشت می‌گوید. حوادثی که جو در طی سالیان کوهنوردی خود تجریه کرده، باعت شده میزان تحمل خطرپذیری او هر بار که به کوهستان می‌رود کمتر شود و این خود آغاز یک تضاد است.

ویدیوهای این مجموعه

شروع صعود به آیگر غیر رایگان

شروع صعود به آیگر

قیمت : اشتراک ویژه
دوراهی در نیمه صعود غیر رایگان

دوراهی در نیمه صعود

قیمت : اشتراک ویژه
بازگشت و رسیدن به گذرگاه غیر رایگان

بازگشت و رسیدن به گذرگاه

قیمت : اشتراک ویژه
سقوط در بازگشت غیر رایگان

سقوط در بازگشت

قیمت : اشتراک ویژه
مرد منتظر معلق غیر رایگان

مرد منتظر معلق

قیمت : اشتراک ویژه
میراث کوهنوردان آیگر غیر رایگان

میراث کوهنوردان آیگر

قیمت : اشتراک ویژه