آموزش مقدماتی یوگا 2

آموزش مقدماتی یوگا 2

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

یوگا ورزشی جسمی و روانی است که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده ‌است. یوگا فواید و ویژگی‌های گسترده‌ای دارد که شروع و پیگیری آن از سنین کودکی این فواید را چند برابر می‌کند. همچنین یوگا دارای ابعاد فلسفی و در عین حال کاربردی است. به عبارتی یوگا شناختی مستقیم و بی‌واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است. تمرکز ویدئوهای این سرویس روی فیگورهای ساده و حرکات آرام به همراه نفس‌گیری درست است که به تعادل بدن می‌انجامد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو کشش دستها در یوگا غیر رایگان

ویدئو کشش دستها در یوگا

قیمت : اشتراک ویژه