آموزش پیشرفته یوگا 1

آموزش پیشرفته یوگا 1

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

یوگا ورزشی جسمی و ذهنی است که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده ‌است و فواید و ویژگی‌های گسترده‌ای دارد. این سرویس شامل آموزش تمریناتی میشود که انجام آنها تجربه فوق العاده ای است! این تمرینات با تکنیک نفس گیری "Ujjayi" (نوعی تکنیک نفس گیری که در یوگا و تائو استفاده میشود و به آن تنفس اقیانوسی هم میگویند) شروع میشود و با سیکل سلام بر خورشید، با دم و بازدم صحیح ادامه پیدا میکند تا بدن را گرم و ذهن را متمرکز نماید، سپس به یک سری حرکات خوابیده ختم می‌شود. در نهایت نیز با یک ریلکسیشن 20 دقیقه ای تمرینات پایان می‌یابد.

ویدیوهای این مجموعه