آموزش بی ام ایکس

آموزش بی ام ایکس

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

بی ام ایکس با الهام از بازی کودکان کالیفرنیای جنوبی در اوایل دهه هفتاد میلادی، که به تقلید از موتورسوارها با دوچرخه‌هایشان در کوچه و خیابان مسابقه می‌گذاشتند، به وجود آمده است. این ورزش با استفاده از دوچرخه در یک مسیر بسته با مسافت ۳۵۰ متر و سطح شیب‌داری با ارتفاع ۴.۶ متر تا ۵ متر که مسیری ناهموار دارد، انجام می‌شود. در این سرویس ویدیوهای آموزشی در رابطه با حرکت رو به عقب، تبدیل جفت کشیدن به تک چرخ، توزیع وزن بدن روی دوچرخه، پرش جفت با دو چرخ، چرخش 540 درجه درجا، حرکات 180 و 360 درجه و .... را مشاهده خواهید کرد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو چرخش 180 درجه غیر رایگان

ویدئو چرخش 180 درجه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پرش جفت چرخ 360 غیر رایگان

ویدیو پرش جفت چرخ 360

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو چرخش 360 نالی غیر رایگان

ویدیو چرخش 360 نالی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو چرخش 360 رو به عقب غیر رایگان

ویدئو چرخش 360 رو به عقب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو چرخش 540 درجه درجا غیر رایگان

ویدئو چرخش 540 درجه درجا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پرش جفت چرخ غیر رایگان

ویدیو پرش جفت چرخ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرش با رقص پا غیر رایگان

ویدئو پرش با رقص پا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو نکات حرکت رو به عقب غیر رایگان

ویدیو نکات حرکت رو به عقب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت سایش روی یک محور غیر رایگان

ویدیو حرکت سایش روی یک محور

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو چرخش روی چرخ جلو غیر رایگان

ویدئو چرخش روی چرخ جلو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو چرخش درجای کامل غیر رایگان

ویدئو چرخش درجای کامل

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت نالی 180 درجه غیر رایگان

ویدیو حرکت نالی 180 درجه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت سایش محور اسمیت غیر رایگان

ویدئو حرکت سایش محور اسمیت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تک چرخ زدن غیر رایگان

ویدیو تک چرخ زدن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو نحوه حرکت ET و ET معکوس غیر رایگان

ویدیو نحوه حرکت ET و ET معکوس

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت آیس پیک غیر رایگان

ویدیو حرکت آیس پیک

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت چرخش نیمه از پشت غیر رایگان

ویدیو حرکت چرخش نیمه از پشت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرش از روی موانع غیر رایگان

ویدئو پرش از روی موانع

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت تک چرخ بدون رکاب غیر رایگان

ویدئو حرکت تک چرخ بدون رکاب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت به عقب غیر رایگان

ویدیو حرکت به عقب

قیمت : اشتراک ویژه