خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو تیزر ویمبلدون 2016

در این ویدئو، تصاویری از کاپهای قرمانی و فضای داخلی باشگاه "آل انگلند" یا تمام انگلیسی ویبملدون را مشاهده خواهید کرد.

دیگر ویدیوهای این سرویس