ویدئو دو 60 متر سرعت

ویدئو دو 60 متر سرعت

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

وزنه زدن از اصول مهم دو 60 متر می‌باشد. به دلیل قدرت، حرکات انفجاری، و دوری از مصدومیت تمرینات بدنسازی در دو 60 متر ضروری است. توصیه‌های مهمی درباره این نوع دو را در ویدئو دنبال کنید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو دو 800 متر

ویدیو دو 800 متر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اصوال قدم گذاری
 در دو

ویدئو اصوال قدم گذاری در دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کم کردن سرعت بعد از دو

ویدئو کم کردن سرعت بعد از دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو چگونگی شروع دو

ویدیو چگونگی شروع دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شیوه دویدن

ویدئو شیوه دویدن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو انتخاب کفش مخصوص دو

ویدیو انتخاب کفش مخصوص دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین پلایومتریک

ویدئو تمرین پلایومتریک

قیمت : اشتراک ویژه