خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو ویمبلدون 2016: ژیل سیمون 1_3 گریگور دیمیتروف

در دور دوم از رقابتهای ویمبلدون 2016، گریگور دیمیتروف از بلغارستان موفق شد 3 بر 1 ژیل سیمون از فرانسه را شکست دهد و به دور بعدی راه یابد.

دیگر ویدیوهای این سرویس