خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو ویمبلدون 2016: نیک کریوس 3_1 فلیسیانو لوپز

نیک کریوس از استرالیا در دور سوم از رقابتهای ویمبلدون 2016، فلیسیانو لوپز از اسپانیا را با نتیجه 3 بر 1 شکست دهد. نتایج چهار ست این بازی 6_3، 6_7، 6_3، و 6_4 بود.

دیگر ویدیوهای این سرویس