خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو ویمبلدون 2016: اندی ماری 3_0 توماس بردیچ

تنیسور شماره یک بریتانیا و فاتح سال 2013 این رقابت‌ها در سه ست و با نتایج مشابه 6_3 توماس بردیچ از جمهوری چک را برد و رقیب رائونیچ در بازی نهایی شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس