خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو تیراندازی- تفنگ بادی 10 متر زنان

نخسین مدال توسط "ویرجینیا تراشر"،‌ تیرانداز آمریکایی در تفنگ 10 متر بادی به دست آمد، او با 208 امتیازی که به ثبت رساند، رکورد المپیک را شکست و رقیبان چینی خود "دو لی" و "یی سیلینگ" را پشت سر گذاشت.

دیگر ویدیوهای این سرویس