خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو شیرجه- دو نفره مردان

در رقابت شیرجه از سکوی 10 متر، "آیسن چن" و "یوئه لین" از چین با امتیاز 496.98 عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کردند. "استیل جانسون" و "دیوید بودیا" از آمریکا با رکورد 457.11 دوم شدند و "تام دیلی" و "دنیل گودفلو" از بریتانیا با کسب 444.45 عنوان سوم را از آن خود کردند.

دیگر ویدیوهای این سرویس