خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو جودو- وزن 73 کیلوگرم مردان

در رقابتهای جودوی مردان وزن 73 کیلوگرم، "اونو شوهی" از ژاپن توانست "رستم اورجوف" از آذربایجان را از پا در آورده و قهرمان شود. او تنها به 3:15 ثانیه برای کسب پیروزی نهایی نیاز داشت.

دیگر ویدیوهای این سرویس