خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو اهدای سه مدال نقره در یک مسابقه

در اتفاقی عجیب و تاریخی در یکی از مسابقات رقابتهای المپیک، سه ورزشکار مشترکا به مدال نقره دست یافتند. در فینال رقابت‌های 100 متر پروانه مردان، جوزف اسکولین از سنگاپور اول شد و پس از او، مایکل فلپس آمریکایی، لوکلوس از آفریقای جنوبی و لاسزولو چه از مجارستان در جایگاه دوم ایستادند.

دیگر ویدیوهای این سرویس