خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو شنا- 4 در 100 متر امدادی مختلط مردان

مدال طلای شنای 4 در 100 متر امدادی مختلط مردان به تیم آمریکا تعلق گرفت و تیم‌های بریتانیا و استرالیا هم دوم و سوم شدند. در این مسابقه مایکل فلپس نیز حضور داشت و توانست به بیست و سومین مدال طلای خود در تمام ادوار المپیک دست پیدا کند تا بیش از پیش به یک ورزشکار افسانه‌ای تبدیل شود.

دیگر ویدیوهای این سرویس