خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو بازی‌های گروه F: اسپانیا 4_2 آذربایجان

از گروه F، دو تیم اسپانیا و آذربایجان که همگروه ایران هستند، به مصاف یکدیگر رفتند که در این دیدار اسپانیا توانست حریف خود را 4 بر 2 شکست دهد.

دیگر ویدیوهای این سرویس