خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو پیروزی آث میلان بر لاتزیو

آث میلان توانست در اولین بازی هفته پنج سری آ ایتالیا در برابر لاتزیو در یک بازی زیبا برنده شود.

دیگر ویدیوهای این سرویس