ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

ضربه سر برای انتقال هوایی، حمله کردن و یا پاس دادن استفاده می‌شود. مدافعین هر تیم باید به خوبی قادر به زدن توپ‌های هوایی که به منطقه دفاعی می‌رسد‌، باشند. تا بتوانند آن توپ‌ها را به صورت پاس با سر به بازیکنان کنار خط برسانند . شما می‌توانید روش‌های مختلف تمرینی برای انجام و یادگیری این حرکت را ببینید.

دیگر ویدیوهای این سرویس