ویدیو فنون فوتبال و لایی زدن

ویدیو فنون فوتبال و لایی زدن

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

در فن لایی زدن شما توپ را از میان پای حریف عبور می‌دهید و او را دور می‌زنید. نکته مهم در انجام این تکنیک این است که بتوانید با ترفندی حریف را وادار کنید تا پای خود را باز کند و فضای لازم را برای لایی زدن به شما بدهد. در این ویدیو با چگونگی انجام این تکنیک آشنا خواهید شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه