ویدیو فنون فوتبال و تکنیک قیچی زیکو

ویدیو فنون فوتبال و تکنیک قیچی زیکو

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

تکنیک قیچی زیکو نیز یکی دیگر از انواع حرکت قیچی است که در اواسط دهه 80 توسط یک بازیکن برزیلی انجام شد. د راین تکنیک یک مسیر دایره‌ای شکل به دور بازیکن حریف انجام می‌شود تا او را فریب داده و جا بگذاریم. در ایم ویدیو می‌توانید با چگونگی انجام این فن آشنا شوید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه