ویدیو فنون فوتبال- تکل از پهلو

ویدیو فنون فوتبال- تکل از پهلو

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

تکل از پهلو فنی است که با هدف تغییر موقعیت بازیکن روبرو انجام می‌شود و یا ممکن است شما در موقعیت یک مهاجم باشید که می‌خواهد مانع از بیرون رفتن توپ از زمین شود. در این ویدیو می‌توانید چگونگی انجام این تکنیک را آموزش دیده و آن را تمرین کنید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه